Idea

 

O nas, o tym co robimy

 

„Ugryź problem” jest projektem grupy psychoterapeutów działających w różnych miastach Polski.
Łączy nas wspólna pasja pracy z ludźmi, przyjaźń i doświadczenie bliskiej relacji.
To właśnie zaowocowało pomysłem, którym jest powstanie tej strony internetowej. Chcemy tu tworzyć miejsce współpracy w naszym programie działań podejmowanych jednocześnie w wielu miejscach kraju.
Naszym celem jest ukazywanie psychoterapii tak, jak my ją widzimy. Proponujemy więc swoiste „odczarowanie” tego obszaru pomocy psychologicznej. Chcemy umożliwić i ułatwić jak największej ilości osób dostęp do organizowanych przez nas warsztatów, treningów, wykładów i akcji edukacyjnych oraz bezpośrednie dotarcie do gabinetów psychoterapeutycznych.
Dla nas psychoterapia to pomoc człowiekowi w szukaniu własnej drogi w relacjach z innymi ludźmi, ponieważ „nikt niej jest samotną wyspą”.
Świadomość tego jaki prawdziwie jestem, co mną kieruje, jakie mam cele i jak je osiągam (lub jak ich naprawdę unikam) oraz świadomość tego jak kontaktuję się z innymi, tworzę związki, sięgam po bliskość czy stawiam granice – to podstawowe korzyści jakie można czerpać z psychoterapii.
To właśnie pozwala odzyskać wpływ na swoje życie i daje szansę na taką zmianę, która jest powrotem do autentycznego ja.
Psychoterapia wciąż przez wielu kojarzona jest wyłącznie z obszarem choroby i zaburzeń psychicznych. Bywa postrzegana jako coś wstydliwego. Nie jest „dla mnie, bo nie jestem przecież nienormalny”. Przy takim nastawieniu trudno sięgnąć po pomoc, wsparcie albo nawet najprostszą edukację psychologiczną.
Czas, w którym żyjemy, przynosi wiele trudnych i nowych zjawisk.
Nadmierne tempo, brak bliskich relacji, utrata głębszych więzi wspólnotowych oraz inne niepokojące tendencje prowadzą często do autodestrukcyjnych zachowań. Ulegamy także ogromnej presji jaką stwarza pogoń za kreowanym i wspieranym medialnie sukcesem. Jest on niestety rozumiany bardziej jako odpowiedź na zewnętrzne oczekiwania niż nasze osobiste, autentyczne potrzeby.
Psychoterapia dzisiaj to już nie tylko pomoc w sytuacji pojawiających się poważnych zaburzeń, ale także pole do pogłębiania świadomości siebie i swojego sposobu funkcjonowania wśród innych. Możliwość poznawania swoich zasobów i prawdziwych osobistych potrzeb oraz podejmowania świadomych wyborów. Korzyścią w tym procesie może być także odzyskanie takiego wpływu na swoje życie by przestać być sterowanym wyłącznie podświadomymi, często autodestrukcyjnymi mechanizmami i stawać się osobą świadomie kształtującą własne życie.

Nasi partnerzy

Inspiracja

 

Psychoterapeuci_banner_01

 

logo_ogrody

 

 


Copyright © 2014 ugryzproblem.pl. Kontakt z nami